Prenájom bytu alebo domu svojpomocne vs. profesionálne

Daňová optimalizácia

svojpomocne

tejto oblasti nevenujú majitelia skoro žiadnu pozornosť a sú často nemilo prekvapení. Keď majitelia zistia koľko financií je nutné zaplatiť štátu v odvodoch, zostávajú skeptickí a inklinujú k predaju nehnuteľnosti, alebo k prenájmu načierno.

profesionálne

tejto oblasti treba venovať čo najviac pozornosti a to hneď od začiatku. Pokiaľ sa správne nastaví daňová optimalizácia, je radosť podávať daňové priznanie.

Hľadanie nájomníka

svojpomocne

Pokiaľ majitelia nehnuteľnosti nevedia nájsť nájomníka inklinujú k spolupráci s realitnými kanceláriami, ktoré vačšinou vezmú províziu za vyhľadanie nájomníka, a to vo výške jedného mesačného nájmu. Avšak môže nastať nepriaznivá situácia, že nájomník dá výpoveď po krátkej dobe. Čo má spraviť majiteľ bytu/domu, keď nájomník po pár mesiacoch dá výpoveď? Obráti sa opäť na realitnú kanceláriu, ktorá vezme o neho opäť jednorázový zisk? Opäť je nutné nájsť nájomníka. A opäť zaplatiť províziu? Nielenže vznikajú vysoké náklady ale aj náklady na prestoje – čas kedy v byte/dome nie je nájomník a treba platit náklady na byt.

profesionálne

Ako si všimnete aj v referenciách od začatia spolupráce s majiteľmi bytov/domov je doba vyhľadania nájomníka relatívne krátka. Pri výpovedi nájomníka a následného hľadania nového nájomníka sa snažíme zo všetkých síl, aby Vám nevznikol žiadny prestoj. Ako to zabezpečíme? Kľúč je korektná zmluva, ktorá chráni majiteľa, ale aj nájomníka. T. j. počas výpovednej doby máme plynúcu výpovednú lehotu, ktorá nám zabezpečí dostatok času zrealizovať výmenu nájomníka. Počas doby kedy v nájomnom byte nie je nájomník, si neúčtujme mesačnú odmenu za starostlivosť o nájomný byt/dom.  

Náklady

svojpomocne

tejto oblasti nevenujú majitelia skoro žiadnu pozornosť, čo má vplyv na ich výsledný výnos z prenájmu.

profesionálne

tejto položke venujeme pozornosť úplne od začiatku a to:

  • energetická optimalizácia v byte/dome – LED, perlátory a úsporné sprchové hlavice, programovateľné hlavice na radiátor atď.
  • správne nastavenie taríf na energie
  • tv signál je možné príjmať aj bezplatne
  • internet – výhodné ponuky
  • výmena neúsporných zariadení(chladnička)

Zníženie nákladov na minimum má výrazný vplyv na výsledný zisk z prenájmu.