Na čo si pri výbere nájomníkov treba dať pozor?

Výber vhodných nájomníkov je nesmierne podstatný pre prenajímanie bytu, či už pre nás ako firmu, ktorá vyhľadáva nájomníkov alebo pre majiteľa nájomného bytu.

Majitelia bytu chcú dostávať čo najvyšší mesačný nájom, ďalej aby boli nájomníci “bezproblémoví” a aby boli v byte čo možno najdlhšie. Tieto spomínané parametre sú iba základné žiadúce parametre. Nakoľko je táto činnosť spojená s činnosťou ľudskou, t. j. denno-denne sa komunikuje, rieši vybavuje každá jedna záležitosť s ľuďmi a nie s tovarom, nikdy riešenie komplikácií a situácií, ktoré nastávajú, nie je rovnaké.

Pri výbere nájomníka prihliadame na bonitu potenciálneho nájomníka, nakoľko platuschopnosť je jeden zo základných parametrov, ktorý predurčuje nájomníka k tomu, aby dostal nájom. Zaujímavý je počet nájomníkov, ktorí chcú byť v nájomnom byte. Extrém je napríklad ak che 9 členná rodina bývať v nájomnom jednoizbovom byte, ale taktiež aj jedna osoba v 4 izbovom nájomnom byte. Zaujímavým faktom je aj počet mužov a žien obývajúcich nájomný byt.

Zo skúsenosti môžeme povedať, že väčšinou, ak jedným z nájomcom je žena, tak byt sa udržiava v čistote. Avšak, treba si dávať veľký pozor na to, ak sa ozve ako nájomníčka samotná žena do nájomného bytu, nakoľko v Nitre je trendom obsadzovať menšie byty ženami, ktoré realizujú zárobkovú činnosť v oblasti zábavy pre mužov v nájomnom byte. Táto oblasť je veľmi citlivá a treba k nej vnímavo pristupovať, pokiaľ sa objaví v byte sama záujemkyňa o nájomný byt.

Mnoho nájomníkov má zvieratá. Čo môžeme povedať za nás, ako personál tvoriaci prenajimat.sk, my milujeme domáce zvieratká. Nájomník, ktorý má domáce zviera preukazuje istý stupeň emočnej inteligencie a je vysoko pravdepodobné, že bude mať tendenciu k tomu, aby nebol v byte hlučný. Snažíme sa majiteľov presvedčiť, aby zvieratá v byte povolili, nakoľko sme ešte nikdy nemali nepríjemnú skúsenosť s nájomníkmi, ktorí majú zvieratko. Častokrát sa stáva, že majitelia apelujú na to, že zvieratko zničí niečo v byte. Na takéto situácie slúži vratná kaucia, ktorá sa skladá pri prvom mesačnom nájme. Viac o problematike nájomníci so zvieratkami vs. majiteľ uvedieme v niektorom z nasledujúcich blogov.

Na obhliadku prichádzajú dokonca ľudia, ktorí byt chcú iba preto, že ten ktorý chceli, im niekto vzal pred nimi. My nikdy neberieme do nájmu nájomníkov, ktorí nie sú stotožnení s bytom, t. j. ak vidíme, a máme pochybnosť o ich presvedčení, snažíme sa im narovinu naznačiť že v prípade, ak toto nie je “ich byt”, radšej nech hľadajú ďalej. My sa záujemcov nesnažíme “navliecť” na akýkoľvek byt, len aby sa rýchlo obsadil. Nátlakom, nanucovaním alebo dokonca zahmlievaním faktov o byte sa nikdy nič nevyriešilo, a preto sa snažíme vždy nájsť pre záujemcov bytu a pre majiteľov bytu vhodné riešenie.

Veľmi podstatná súčasť pri výbere vhodného nájomníka je preveriť si, či nás neklamú o faktoch, ktoré nám povedali na obhliadke bytu. Nakoľko je Nitra menšie mesto, sociálne siete, internet, google sú aktívne dňom aj nocou, je takmer nepredstaviteľné sa o záujemcovi nič nedozvedieť. Stáva sa, že na obhliadku prídu podvodníci, klamári a nečestní ľudia. Avšak práve my sme tu na to, aby sme našli vhodného nájomníka do nájomného bytu. V ďalšom blogu Vám napíšeme niečo o príprave nájomných zmlúv, zápisnice o odovzdaní bytu do nájmu a daňové priznania. Áno, aj toto všetko robíme MY pre Vás majiteľov nájomných bytov.

Myslíte si, že je nejaká firma v Nitre, ktorá by toto všetko a v takejto kvalite služieb ponúkla? Naša firma je špecializovaná na nájomné byty a stojíme si za našou profesionalitou v oblasti výberu vhodných nájomníkov do nájomného bytu. Majitelia bytov, ak chcete prenajímať byt sami a na vlastnú päsť, prosím buďte opatrní pri výbere nájomníkov, nakoľko neskôr môžete riešiť veľmi vážne a nepríjemné situácie, na ktoré budete sami.

Druhou veľmi podstatnou súčasťou prenájmu sú oficiality (dane, ohlásenie o prenájme, zmluvy), ktoré budeme rozoberať v niektorom z ďalších článkov.