Vychutnajte si bezstarostný prenájom Vašej nehnuteľnosti od začiatku až do konca. Vy kontrolujete platby a my sa staráme o všetko ostatné. Majitelia oceňujú, že zabezpečujeme minimálne, až žiadne prestoje medzi odchodom starého nájomníka a príchodom nového.

Ako to celé prebieha bod po bode?

Či je byt vhodný na prenájom a zaslanie návrhu zmluvy o správe nájomnej nehnuteľnosti

Podpis dohodnutej zmluvy

 • Opravy (nájomníci si chcú prenajať nehnuteľnosť, nie riešiť problémy, preto je táto časť veľmi dôležitá, aby sa nehnuteľnosť prenajala)
  – ak je to potrebné, odporučíme vám, čo treba opraviť a buď si to opravíte sami, alebo vám to pomôžeme zrealizovať my
 • Kontrola poistenia nehnuteľností – väčšina poisťovní má vo výlukách nájomníkov, navrhneme riešenie
 • Kontrola nastavenia taríf energií
 • Navrhnutie úsporných prvkov v byte – nájomníci nemajú radi nedoplatky na energiách, a to je ich častý dôvod na ukončenie nájmu. Prostredníctvom úsporných prvkov sa zabezpečí, že vzniknú preplatky a nie nedoplatky, a tým sa zabezpečí minimálna fluktuácia nájomníkov.

Fotky pred a po:

Pre lepšiu prezentáciu nehnuteľnosti

Rozbehnutie marketingu

Aby bola včas zabezpečená platba nájmu a bezproblémovosť nájomníka vo vzťahu k susedom 

Vám aj nájomníkom zašleme zmluvu na spripomienkovanie. Keďže denne pracujeme s nájomnými zmluvami, naším cieľom je čo najviac chrániť majiteľa aj nájomníka. 

Podpis dohodnutej zmluvy

 • Pri odovzdaní nehnuteľnosti najprv spracujeme zápisnicu a dôkladne zdokumentujeme každý predmet, čím chránime majiteľa aj nájomníka v čase, keď nájom končí
 • Na konci tiež nafotíme nehnuteľnosť a spíšeme sumár
 • o nehnuteľnosť počas nájmu
  – sme pri výmene meračov energií, riešime a navrhujeme najrentabilnejšiu opravu, či už spotrebiča alebo stavebných súčastí nehnuteľnosti, riešime poistné udalosti bez potreby Vašej prítomnosti, daňové priznanie a jeho optimalizáciu, dodatky k nájomnej zmluve, výpovede;
 • o nájomníka;
 • riešime vymknutie, problém s internetom a TV spotrebičmi;
 • zaškoľujeme nájomníkov, ako správne šetriť energiami, aby neprišlo k nedoplatkom, zaškoľujeme ako správne používať a udržiavať spotrebiče a ako sa komplexne starať o byt

Máme kvalitne spracované foto, video a 3D k Vašej nehnuteľnosti. V momente ako zistíme, že nájomník odchádza, ihneď zmaximalizujeme úsilie, aby sme našli náhradu a zabezpečili minimálny prestoj medzi odchodom starého a príchodom nového nájomníka, a to priemerne 1-2 mesiace pred jeho odchodom.

Dalšie užitočné informácie