Petzvalova ulica

Zadaná požiadavka: Vyhľadanie nájomníkov a spravovanie nájomného 1 – izbového bytu na Ul. Petzvalova v Nitre. Služba Spravovanie nájomného bytu

Postup: Inzercia, obhliadky bytu a komunikácia s potenciálnymi nájomníkmi

Výsledok: Vyhľadanie nájomníkov, vypracovanie nájomnej zmluvy, energetická optimalizácia bytu, spravovanie nájomného bytu. Cena nájmu 330 eur/mes.

Časový prehľad plnenia požiadavky: Zadanie požiadavky – 1. apríl/2015, vyhľadanie nájomníka č.1 – 15. apríla/2015, spravovanie nájomného bytu od 24. apríla/2015, ukončenie nájmu č. 1 – 31. mája/2016

nájomník č. 2 – opätovné vyhľadanie nájomníka, uzavretie novej nájomnej zmluvy – 1. júna/2016, cena nájmu 350 eur/mes

nájomník č.3 – opätovné vyhľadanie nájomníka, uzavretie novej nájomnej zmluvy – 1. júla/2018, cena nájmu 385 eur/mesiac

Referencie

Spoločnosť zabezpečila zverejnenie inzerátu, komunikovala so záujemcami a vyhľadala nájomníka v krátkom čase. V súčasnosti zabezpečuje spravovanie bytu, odborne a rýchlo odstránia technické závady, ktoré sa vyskytli. Týmto ma odbremenili, za čo im ďakujem. Pravidelne ma informujú o skutočnostiach týkajúcich sa nájomníkov a bytu. Vyjadrujem spokojnosť a vďaku.
Takže budem písať za mňa, ako aj za priateľa a musím povedať, že ako človek ste veľmi milý, láskavý, chápavý a hlavne ochotný vždy pomôcť, ak sa vyskytne nejaký problém. Taktiež sme hlavne veľmi spokojní s vašou spoluprácou, čo sa týka podnájmu bytu. Vždy všetko zariadite, ak je nejaká chyba, či sa niečo v byte pokazí, ste ochotný všetko a hlavne rýchlo vyriešiť. Nikdy nebol žiadny problém, ak sme niečo potrebovali, všetko ste zariadili a musím povedať, že sme s vami veľmi veľmi spokojní.
Som spokojná s Vašimi službami, ste vždy ochotní promptne riešiť problémy za nájomcu, informujete ma o všetkom.

Fotogaléria